krzyż, krzyżyk

Kreuz n

Zagrajmy w kółko i krzyżyk.
Komm, wir spielen Tic-Tac-Toe/Kreis und Kreuz.
kɔmˌ viːɐ ˈʃpiːlən tɪktækˈtəʊ/krais ʊnt krɔyts
Połóż to na krzyż.
Lege das übers Kreuz.
ˈleːgə das ˈyːbɐs krɔyts
Boli mnie w krzyżu.
Ich habe Kreuzschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈkrɔytsʃmεrtsn
To mi pokrzyżowało plany.
Das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
das hat miːɐ ˈainən ʃtrɪç dʊrç diː ˈrεçnʊŋ gəˈmaxt
Czuję się jak zdjęty z krzyża.
Ich bin todmüde.
ɪç bɪn ˈtoːtmyːdə
Krzyż na drogę!
Und tschüss!
ʊnt tʃʏs!
postawić na kimś krzyżyk
j-n abschreiben
ˈapʃraibn