naprawdę

wirklich, tatsächlich, (pot.) echt

To naprawdę bardzo dziwne.
Das ist wirklich sehr merkwürdig.
das ɪst ˈvɪrklɪç zeːɐ ˈmεrkvʏrdɪç
Co on tam tak naprawdę robił?
Was hat er dort tatsächlich gemacht?
vas hat eːɐ dɔrt ˈtaːtzεçlɪç gəˈmaxt?
Dał mi to. – Naprawdę?
Er hat es mir gegeben. – Wirklich?
eːɐ hat εs miːɐ gəˈgeːbn - ˈvɪrklɪç?
Naprawdę ją lubię.
Ich habe sie wirklich gern.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈvɪrklɪç ˈgεrn
Jak to było naprawdę?
Wie war es wirklich?
viː vaːɐ εs ˈvɪrklɪç?
Naprawdę?
Tatsächlich?, (pot.) Echt?
ˈtaːtzεçlɪç?ˌ εçt?