nadzieja

Hoffnung f

Miejmy nadzieję, że...
Hoffen wir, dass...
ˈhɔfn viːɐˌ das
Mam tylko nadzieję, że...
Ich hoffe nur, dass...
ɪç ˈhɔfə nuːɐˌ das
Mam nadzieję, że tak/nie.
Hoffentlich ja/nein.
ˈhɔfntlɪç jaː/nain
Mam nadzieję, że pana/pani nie uraziłem.
Hoffentlich habe ich Sie nicht gekränkt.
ˈhɔfntlɪç ˈhaːbə ɪç ziː nɪçt gəˈkrεŋkt
To obudziło nasze nadzieje.
Das hat unsere Aussichten verbessert.
das hat ˈʊnzərə ˈauszɪçtn fεɐˈbεsɐt
Stracił wszelką nadzieję.
Er hat alle Hoffnung aufgegeben.
eːɐ hat ˈalə ˈhɔfnʊŋ ˈaufgəgeːbn
Przyszedłem z nadzieją, że go zastanę.
Ich kam mit der Hoffnung, dass ich ihn noch erreichen kann.
ɪç kaːm mɪt deːɐ ˈhɔfnʊŋˌ das ɪç iːn nɔx εɐˈraiçn kan
Całą nadzieję pokłada w dzieciach.
Sie setzt ihre ganze Hoffnung auf die Kinder.
ziː zεtst ˈiːrə ˈgantsə ˈhɔfnʊŋ auf diː ˈkɪndɐ
Jest przy nadziei.
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ
Jest nadzieja, że...
Es besteht Hoffnung, dass...
εs bəˈʃteːt ˈhɔfnʊŋˌ das