znajdować

finden

Nie wiadomo, gdzie się teraz znajduje.
Man weiß nicht, wo er sich jetzt befindet.
man vais nɪçtˌ voː eːɐ zɪç jεtst bəˈfɪndət
To miasto znajduje się w...
Diese Stadt befindet sich in...
ˈdiːzə ʃtat bəˈfɪndət zɪç ɪn
znajdować radość w czymś
Vergnügen an etw. Dat finden, Freude an etw. Dat haben
fεɐˈgnyːgn ˈfɪndnˌ ˈfrɔydə ˈhaːbn