własny

eigen

Mam swój własny pokój.
Ich habe mein eigenes Zimmer.
ɪç ˈhaːbə main ˈaigənəs ˈtsɪmɐ
Widziałem to na własne oczy.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
ɪç ˈhaːbə εs mɪt ˈaigənən ˈaugn gəˈzeːən
Chcę żyć własnym życiem.
Ich will mein eigenes Leben leben/führen.
ɪç vɪl main ˈaigənəs ˈleːbn ˈleːbn/ˈfyːrən
Zrobiłem to z własnej woli.
Ich habe es aus eigenem Willen gemacht.
ɪç ˈhaːbə εs aus ˈaigənəm ˈvɪlən gəˈmaxt
Mam to na własny użytek.
Ich habe es für meinen persönlichen Bedarf.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ˈmainən pεrˈzøːnlɪçn bəˈdarf
Chce mieć swoje własne mieszkanie.
Er will seine eigene Wohnung.
eːɐ vɪl ˈzainə ˈaigənə ˈvoːnʊŋ
Przegrali na własnym boisku.
Sie haben auf eigenem Platz verloren.
ziː ˈhaːbn auf ˈaigənəm plats fεɐˈloːrən
Na (państwa) własne ryzyko.
Auf (Ihr) eigenes Risiko.
auf (iːɐ) ˈaigənəs ˈriːziko
Przekonali się na własnej skórze, jak to jest...
Sie haben am eigenen Leib(e) erfahren, wie es ist...
ziː ˈhaːbn am ˈaigənən laip(eː) εɐˈfaːrənˌ viː εs ɪst
kosztem własnego zdrowia
auf Kosten der Gesundheit
auf ˈkɔstn deːɐ gəˈzʊnthait
na własną odpowiedzialność
auf eigene Faust/Kappe
auf ˈaigənə faust/ˈkapə