smak

Geschmack m

Jaki to ma smak?
Wie schmeckt das?
viː ʃmεkt das?
Posolić do smaku.
Je nach Geschmack salzen.
jeː naːx gəˈʃmak ˈzaltsn
To jest kwaśne/słodkie/słone w smaku.
Es schmeckt sauer/süß/salzig.
εs ʃmεkt ˈzauɐ/zyːs/ˈzaltsɪç
obejść się smakiem
leer ausgehen
leːɐ ˈausgeːən