tył

hinten

Przewiń do tyłu.
Spule zurück.
ˈʃpuːlə tsuˈrʏk
Usiądę z tyłu.
Ich setze mich nach hinten.
ɪç ˈzεtsə mɪç naːx ˈhɪntn
Spójrz do tyłu.
Blick zurück.
blɪk tsuˈrʏk
W tył zwrot!
Kehrt!
keːɐt!
Są do tyłu z opłatami.
Sie sind mit der Zahlung im Verzug.
ziː zɪnt mɪt deːɐ ˈtsaːlʊŋ ɪm fεɐˈtsuːk
Związała sobie włosy z tyłu.
Sie hat sich die Haare hinten festgebunden.
ziː hat zɪç diː ˈhaːrə ˈhɪntn ˈfεst|gəbʊndn
Są daleko w tyle.
Sie sind weit hinten.
ziː zɪnt vait ˈhɪntn
Ubrała bluzkę tyłem do przodu.
Sie hat die Bluse verkehrt herum angezogen.
ziː hat diː ˈbluːzə fεɐˈkeːɐt hεˈrʊm ˈangətsoːgn
Zaszliśmy ich od tyłu.
Wir haben sie von hinten überrascht.
viːɐ ˈhaːbn ziː fɔn ˈhɪntn yːbɐˈraʃt
krok w tył
ein Schritt nach hinten
ain ʃrɪt naːx ˈhɪntn
być do tyłu
zurückbleiben
tsuˈrʏkblaibn
wykonać w tył zwrot
kehrtmachen
ˈkeːɐtmaxn