żądać

czegoś fordern, verlangen etw. Akk

Nie mogę tego od nich żądać.
Das kann ich von ihnen nicht verlangen.
das kan ɪç fɔn ˈiːnən nɪçt fεɐˈlaŋən
Żądamy przeprosin.
Wir verlangen eine Entschuldigung.
viːɐ fεɐˈlaŋən ˈainə εntˈʃʊldɪgʊŋ
Żądają, aby ustąpił.
Sie verlangen seinen Rücktritt.
ziː fεɐˈlaŋən ˈzainən ˈrʏktrɪt
Żądam zwrotu pieniędzy!
Ich will/verlange mein Geld zurück!
ɪç vɪl/fεɐˈlaŋə main gεlt tsuˈrʏk!
Żądają niemożliwego.
Sie verlangen Unmögliches.
ziː fεɐˈlaŋən ˈʊnmøːklɪçəs