nazwisko

Nachname m, Name m

Proszę podać swoje imię i nazwisko.
Geben Sie Ihren Namen und Nachnamen an.
ˈgeːbn ziː ˈiːrən ˈnaːmən ʊnt ˈnaːxnaːmən an
To zwykła zbieżność nazwisk.
Es ist (bloß) eine Namensgleichheit.
εs ɪst (bloːs) ˈainə ˈnaːmənsglaiçhait
Zarezerwowałem bilety na nazwisko...
Ich habe Karten auf den Namen... reserviert.
ɪç ˈhaːbə ˈkartn auf deːn ˈnaːmən... rezεrˈviːɐt
Jej panieńskie nazwisko to...
Ihr Mädchenname war...
iːɐ ˈmεːtçənnaːmə vaːɐ