znaczenie

1(sens) Bedeutung f, Sinn m

To słowo posiada więcej znaczeń.
Das Wort hat mehrere Bedeutungen.
das vɔrt hat ˈmeːrərə bəˈdɔytʊŋən
w znaczeniu przenośnym
in übertragener Bedeutung, im übertragenen Sinne
ɪn yːbɐˈtraːgənɐ bəˈdɔytʊŋˌ ɪm yːbɐˈtraːgənən ˈzɪnə
we właściwym tego słowa znaczeniu
im wahrsten Sinne des Wortes
ɪm ˈvaːɐstn ˈzɪnə dεs ˈvɔrtəs

2(waga) Bedeutung f

Nie przywiązuję do tego większego znaczenia.
Ich lege keinen großen Wert darauf.
ɪç ˈleːgə ˈkainən ˈgroːsn veːɐt daˈrauf
To ma dla nas kluczowe znaczenie.
Es hat eine Schlüsselbedeutung für uns.
εs hat ˈainə ˈʃlʏslbədɔytʊŋ fyːɐ ʊns
Czy to ma znaczenie?
Kommt es darauf an?
kɔmt εs daˈrauf an?
Pieniądze nie mają/Odległość nie ma znaczenia.
Am Geld/An der Entfernung liegt es nicht.
am gεlt/an deːɐ εntˈfεrnʊŋ liːkt εs nɪçt
To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia.
Es kommt mir gar nicht darauf an.
εs kɔmt miːɐ gaːɐ nɪçt daˈrauf an
To już bez znaczenia.
Das hat jetzt keine Bedeutung mehr.
das hat jεtst ˈkainə bəˈdɔytʊŋ meːɐ
Rodzina ma dla mnie duże znaczenie.
Meine Familie bedeutet mir viel.
ˈmainə faˈmiːliə beˈdɔytət miːɐ fiːl
tracić na znaczeniu
an Bedeutung verlieren
an bəˈdɔytʊŋ fεɐˈliːrən