tydzień

Woche f

Przyjedzie za tydzień.
Er kommt in einer Woche.
eːɐ kɔmt ɪn ˈainɐ ˈvɔxə
Skończę to do końca tygodnia.
Ich mache das Ende dieser Woche fertig.
ɪç ˈmaxə das ˈεndə ˈdiːzɐ ˈvɔxə ˈfεrtɪç
Wyślę to jakoś w tygodniu.
Ich schicke es unter der Woche.
ɪç ˈʃɪkə εs ˈʊntɐ deːɐ ˈvɔxə
Nie byłem tam od tygodni.
Ich war wochenlang nicht da.
ɪç vaːɐ ˈvɔxnlaŋ nɪçt daː
w przyszłym/zeszłym tygodniu
nächste/vorige Woche
ˈnεːçstə/ˈfoːrɪgə ˈvɔxə
raz/dwa razy w tygodniu
einmal/zweimal pro Woche
ˈainmaːl/ˈtsvaimaːl proː ˈvɔxə