pani

Frau f, Dame f, (arystokratka) Herrin f

Tak, proszę pani.
Ja, gnädige Frau., Ja, Madame.
jaːˌ ˈgnεːdɪgə frauˌ jaːˌ ˈmaːdaːmə
Jest panią mojego serca.
Sie ist die Frau meines Herzens.
ziː ɪst diː frau ˈmainəs ˈhεrtsns
Czy już się pani zdecydowała?
Haben Sie sich schon entschieden?
ˈhaːbn ziː zɪç ʃoːn εntˈʃiːdn?
pani domu
die Frau/Dame des Hauses, Hausherrin f
diː frau/ˈdaːmə dεs ˈhauzəsˌ ˈhaushεrɪn