mieszkać

wohnen

Gdzie mieszkasz?
Wo wohnst du?
voː voːnst duː?
Mieszka na stancji u przyjaciół.
Er wohnt zur Untermiete bei Freunden.
eːɐ voːnt tsuːɐ ˈʊntɐmiːtə bai ˈfrɔyndn
Nie mieszkamy razem., Mieszkamy oddzielnie.
Wir leben getrennt.
viːɐ ˈleːbn gəˈtrεnt
Mieszkam na dole.
Ich wohne unten.
ɪç ˈvoːnə ˈʊntn
Mieszkają za granicą.
Sie leben im Ausland.
ziː ˈleːbn ɪm ˈauslant