liczyć

1(ilość) zählen, rechnen

Liczymy się z każdą złotówką.
Wir müssen mit jedem Cent rechnen.
viːɐ ˈmʏsn mɪt ˈjeːdəm sεnt ˈrεçnən
nie licząc...
ohne... mitzuzählen
ˈoːnə... ˈmɪttsutsεːlən

2rechnen, (mieć nadzieję) hoffen

Liczę na ciebie!
Ich zähle auf dich!
ɪç ˈtsεːlə auf dɪç!
Możemy na ciebie liczyć?
Können wir auf dich zählen?
ˈkœnən viːɐ auf dɪç ˈtsεːlən?
Możesz na mnie liczyć!
Auf mich kannst du zählen!, Ehrensache!
auf mɪç kanst duː ˈtsεːlən!ˌ ˈeːrənzaxə!
Na to nie licz.
Verlass dich nicht darauf.
fεɐˈlas dɪç nɪçt daˈrauf
Licz się ze słowami!
Pass auf, was du sagst!
pas aufˌ vas duː zaːkst!