spotkać (się)

kogoś treffen j-n, begegnen j-m, stoßen auf j-n

Spotkałem go przypadkiem.
Ich habe ihn zufällig getroffen.
ɪç ˈhaːbə iːn ˈtsuːfεlɪç gəˈtrɔfn
Spotkaliśmy się w tramwaju.
Wir sind uns in der Straßenbahn begegnet.
viːɐ zɪnt ʊns ɪn deːɐ ˈʃtraːsnbaːn bəˈgeːgnət
Kiedy/Gdzie się spotkamy?
Wann/Wo treffen wir uns?
van/voː ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Spotkała się z nim osobiście.
Sie hat ihn persönlich getroffen.
ziː hat iːn pεrˈzøːnlɪç gəˈtrɔfn
Spotkał ich taki sam los.
Sie sind vom gleichen Schicksal betroffen.
ziː zɪnt fɔm ˈglaiçn ˈʃɪkzaːl bəˈtrɔfn
Spotkało nas nieszczęście.
Ein Unglück ist uns zugestoßen.
ain ˈʊnglʏk ɪst ʊns ˈtsuːgəʃtoːsn
Nigdy się z tym nie spotkałam.
So etwas habe ich noch nie erlebt.
zoː ˈεtvas ˈhaːbə ɪç nɔx niː εɐˈleːpt