poważny

ernst(haft)

Mamy poważny problem.
Wir haben ein ernsthaftes Problem.
viːɐ ˈhaːbn ain ˈεɐnshtaftəs proˈbleːm
To poważna sprawa.
Das ist eine ernste Sache.
das ɪst ˈainə ˈεɐnstə ˈzaxə
Został poważnie ranny.
Er hat ernsthafte Verletzungen erlitten.
eːɐ hat ˈεɐnsthaftə fεɐˈlεtsʊŋən εɐˈlɪtn
Jest w poważnym stanie.
Es ist ernst mit ihm.
εs ɪst εrnst mɪt iːm
Lubisz muzykę poważną?
Magst du klassische Musik?
maːkst duː ˈklasɪʃə muˈziːk?
Nie mówisz tego poważnie.
Das ist wohl nicht dein Ernst.
das ɪst voːl nɪçt dain εrnst
Wyglądała poważnie.
Sie sah ernst aus.
ziː zaː εrnst aus
Poważnie?
Im Ernst?
ɪm εrnst?