słowo

Wort n

Nie pamiętam ani słowa.
Ich habe mir kein einziges Wort gemerkt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ kain ˈaintsɪgəs vɔrt gəˈmεrkt
Brak mi słów.
Ich finde keine Worte.
ɪç ˈfɪndə ˈkainə ˈvɔrtə
Nikomu ani słowa!
Zu keinem ein Wort!
tsuː ˈkainəm ain vɔrt!
To (są) puste słowa.
Das sind nur (leere) Worte.
das zɪnt nuːɐ (ˈleːrə) ˈvɔrtə
Wyszła bez słowa.
Sie ging wortlos weg.
ziː gɪŋ ˈvɔrtloːs vεk
Powtarzam to słowo w słowo.
Ich wiederhole es wörtlich/Wort für Wort.
ɪç viːdɐˈhoːlə εs ˈvœrtlɪç/vɔrt fyːɐ vɔrt
Święte słowa!
Sie sprechen mir aus der Seele.
ziː ˈʃprεçn miːɐ aus deːɐ ˈzeːlə
Możesz szepnąć za mną słówko?
Kannst du für mich ein gutes Wort einlegen?
kanst duː fyːɐ mɪç ain ˈguːtəs vɔrt ˈainleːgn?
Nie łapcie mnie za słówka.
Nehmen Sie mich nicht beim Wort.
ˈneːmən ziː mɪç nɪçt baim vɔrt
Dotrzymali słowa.
Sie hielten ihr Wort.
ziː ˈhiːltn iːɐ vɔrt
Nie dotrzymał słowa.
Er brach sein Wort.
eːɐ braːx zain vɔrt
Nie łap mnie za słowa.
Nimm mich nicht beim Wort.
nɪm mɪç nɪçt baim vɔrt
słowo w słowo (powtarzać itp.)
Wort für Wort
vɔrt fyːɐ vɔrt
mieć w jakiejś sprawie ostatnie słowo
das letzte Wort bei etw., in etw. Dat haben
das ˈlεtstə vɔrt ˈhaːbn
jednym słowem...
mit einem Wort...
mɪt ˈainəm vɔrt
innymi słowy...
mit anderen Worten...
mɪt ˈandərən ˈvɔrtn