wyprowadzić (się)

hinausführen, (opuścić mieszkanie) sich ausziehen

Wyprowadziliśmy go na zewnątrz.
Wir führten ihn hinaus.
viːɐ ˈfyːɐtn iːn hɪˈnaus
Został wyprowadzony przez policję.
Er wurde von der Polizei abgeführt.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn deːɐ poliˈtsai ˈapgəfyːɐt
Muszę pana/panią wyprowadzić z błędu.
Ich muss euch über euren Irrtum aufklären.
ɪç mʊs ɔyç ˈyːbɐ ˈɔyrən ˈɪrtuːm ˈaufklεːrən
Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi.
Lass dich dadurch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.
las dɪç ˈdaːdʊrç nɪçt aus deːm ˈglaiçgəvɪçt ˈbrɪŋən
Muszę wyprowadzić psa na spacer.
Ich muss meinen Hund ausführen.
ɪç mʊs ˈmainən hʊnt ˈausfyːrən
Dał się wyprowadzić w pole.
Er hat sich irreführen lassen.
eːɐ hat zɪç ˈɪrəfyːrən ˈlasn
Wyprowadź wzór na...
Leite eine Formel für... ab.
ˈlaitə ˈainə ˈfɔrml fyːɐ... ap