postępować

handeln

Postąpiliście właściwie.
Ihr habt richtig gehandelt.
iːɐ haːpt ˈrɪçtɪç gəˈhandlt
To jest standardowe postępowanie.
Das ist die übliche Vorgehensweise.
das ɪst diː ˈyːplɪçə ˈfoːɐgeːənsvaizə
Postępuj zgodnie z instrukcjami!
Befolge die Anweisungen!
bəˈfɔlgə diː ˈanvaizʊŋən!
Prace postępują.
Die Arbeiten gehen voran.
diː ˈarbaitn ˈgeːən foˈran
Choroba postępowała w szybkim tempie.
Die Krankheit schreitet schnell fort.
diː ˈkraŋkhait ˈʃraitət ʃnεl fɔrt