mieć

1haben

Masz to?
Hast du es?
hast duː εs?
Nie mam tego ze sobą/przy sobie.
Ich habe es jetzt nicht bei mir.
ɪç ˈhaːbə εs jεtst nɪçt bai miːɐ
Nie mamy dość pieniędzy.
Wir haben nicht genug Geld.
viːɐ ˈhaːbn nɪçt gəˈnuːk gεlt
Miałeś szczęście.
Du hast Glück gehabt.
duː hast glʏk gəˈhaːpt
Skąd to masz?
Woher hast du das?
voˈheːɐ hast duː das?
Mam cię!
Ich habe dich drangekriegt!
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈdrangəkriːkt!
Mam tego powyżej uszu.
Ich habe davon die Schnauze/Nase voll., Ich bin bedient., Ich habe es satt.
ɪç ˈhaːbə daˈfɔn diː ˈʃnautsə/ˈnaːzə fɔlˌ ɪç bɪn bəˈdiːntˌ ɪç ˈhaːbə εs zat
Nie miej mu tego za złe.
Nimm es ihm nicht übel.
nɪm εs iːm nɪçt ˈyːbl
Nie mam nic do roboty.
Ich habe nichts zu tun.
ɪç ˈhaːbə nɪçts tsuː tuːn
Masz jutro wolne?
Hast du morgen frei?
hast duː ˈmɔrgn frai?
Ma urlop.
Er hat Urlaub.
eːɐ hat ˈuːɐlaup
Za kogo mnie masz?
Für wen hältst du mich?
fyːɐ veːn hεltst duː mɪç?
Miejmy nadzieję!
Wir wollen hoffen!
viːɐ ˈvɔlən ˈhɔfn!
Nie mam zielonego pojęcia.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː gəˈrɪŋstə ˈaːnʊŋ
Nie ma za co. (po podziękowaniu)
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
Jak masz na imię?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Mam 30 lat.
Ich bin dreißig (Jahre alt).
ɪç bɪn ˈdraisɪç (ˈjaːrə alt)
Ile masz wzrostu?
Wie groß bist du?
viː groːs bɪst duː?
Mam ochotę na kawę.
Ich habe Lust auf einen Kaffee.
ɪç ˈhaːbə lʊst auf ˈainən ˈkafeː
Co masz na myśli?
Wie meinst du das?
viː mainst duː das?
Mam tego dosyć.
Mir wird das zu viel., Ich bin es satt.
miːɐ vɪrt das tsuː fiːlˌ ɪç bɪn εs zat
Już mam to z głowy.
Ich habe es mir schon vom Halse geschafft.
ɪç ˈhaːbə εs miːɐ ʃoːn fɔm ˈhalzə gəˈʃaft
Mamy problemy z...
Wir haben Probleme mit...
viːɐ ˈhaːbn proˈbleːmə mɪt
Miejcie na uwadze...
Denkt daran...
dεŋkt daˈran
Co to ma wspólnego z...?
Was hat das mit... zu tun?
vas hat das mɪt... tsuː tuːn?
Miał na sobie...
Er hatte... an.
eːɐ ˈhatə... an

2(coś zrobić) sollen

Mam to zrobić?
Soll ich (es machen)?
zɔl ɪç (εs ˈmaxn)paradɔnˈtoːzə
Co to ma być?
Was soll es sein?
vas zɔl εs zain?
Jutro ma padać.
Morgen soll es regnen.
ˈmɔrgn zɔl εs ˈreːgnən
Mam już sobie iść?
Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?
haist εsˌ das ɪç jεtst ˈgeːən zɔl?
Miałeś to przeczytać i poprawić.
Du solltest das sowohl lesen als auch korrigieren.
duː ˈzɔltəst das zoˈvoːl ˈleːzn als aux kɔriˈgiːrən
Jak mam to rozumieć?
Wie soll ich es verstehen?
viː zɔl ɪç εs fεɐˈʃteːən?
Miałem go odwiedzić.
Ich sollte ihn besuchen.
ɪç ˈzɔltə iːn bəˈzuːxn
Nie ma co płakać.
Weinen hilft nicht.
ˈvainən hɪlft nɪçt
Ja miałbym go przeprosić?
Ich soll mich bei ihm entschuldigen?
ɪç zɔl mɪç bai iːm εntˈʃʊldɪgn?