śmieszny

lustig, (wywołujący drwiny) lächerlich

Powiedz coś śmiesznego.
Sag mal was Lustiges.
zaːk maːl vas ˈlʊstɪgəs
Nie bądź śmieszny!
Dass ich nicht lache!
das ɪç nɪçt ˈlaxə!
To nie jest śmieszne.
Das finde ich nicht lustig.
das ˈfɪndə ɪç nɪçt ˈlʊstɪç
śmieszna wymówka
lächerliche Ausrede
ˈlεçɐlɪçə ˈausreːdə
śmiesznie niskie ceny
Spottpreise
ˈʃpɔtpraizə