świadczyć

o czymś zeugen von etw., bezeugen etw. Akk

O czym to świadczy?
Wovon zeugt das?
voˈfɔn tsɔykt das?
Ostatnie wyniki świadczą o ich jakości.
Die letzten Ergebnisse belegen ihre Qualität.
diː ˈlεtstn εɐˈgeːpnɪsə bəˈleːgn ˈiːrə kvaliˈtεːt
Świadczą o nim jego czyny.
Er lässt Taten sprechen.
eːɐ lεst ˈtaːtn ˈʃprεçn