życzenie

Wunsch m

Nie mogę spełnić waszego życzenia.
Ich kann Ihrem Wunsch nicht nachkommen.
ɪç kan ˈiːrəm vʊnʃ nɪçt ˈnaːxkɔmən
Wyślij mu kartkę z życzeniami.
Sende ihm einen Glückwunsch.
ˈzεndə iːm ˈainən ˈglʏkvʊnʃ
Złożył mi życzenia urodzinowe.
Er hat mir zum Geburtstag gratuliert.
eːɐ hat miːɐ tsʊm gəˈbuːɐtstaːk gratuˈliːɐt
Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.
Dein Wunsch ist mir Befehl.
dain vʊnʃ ɪst miːɐ bəˈfeːl
piosenka na życzenie
Song auf Wunsch, Musikwunsch m
zɔŋ auf vʊnʃˌ muˈziːkvʊnʃ