głos

Stimme f

Straciłem głos.
Ich habe meine Stimme verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈʃtɪmə fεɐˈloːrən
Poznałem go po głosie.
Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt.
ɪç ˈhaːbə iːn an ˈzainɐ ˈʃtɪmə εɐˈkant
Nie podnoś na mnie głosu!
Schrei mich nicht an!
ʃrai mɪç nɪçt an!
Oddałem na nich swój głos.
Ich habe ihnen meine Stimme gegeben.
ɪç ˈhaːbə ˈiːnən ˈmainə ˈʃtɪmə gəˈgeːbn
Zdobył bezwzględną większość głosów.
Er erhielt die absolute Mehrheit der Stimmen.
eːɐ εɐˈhiːlt diː apzoˈluːtə ˈmeːɐhait deːɐ ˈʃtɪmən
Oddaję panu głos.
Sie haben das Wort.
ziː ˈhaːbn das vɔrt
Nie dopuścił mnie do głosu.
Er hat mich nicht zu Wort kommen lassen.
eːɐ hat mɪç nɪçt tsuː vɔrt ˈkɔmən ˈlasn
Krzyczała na cały głos.
Sie schrie aus vollem Halse.
ziː ʃriː aus ˈfɔləm ˈhalzə
Wewnętrzny głos mówił mi...
Meine innere Stimme sagte mir...
ˈmainə ˈɪnərə ˈʃtɪmə ˈzaːktə miːɐ
mieć decydujący głos w czymś
das letzte Wort haben in etw. Dat
das ˈlεtstə vɔrt ˈhaːbn