załatwić

erledigen, (postarać się o coś) besorgen

Załatwię to.
Ich erledige es.
ɪç εɐˈleːdɪgə εs
Załatwione.
Schon erledigt.
ʃoːn εɐˈleːdɪçt
Muszę załatwić kilka spraw.
Ich muss Einiges erledigen.
ɪç mʊs ˈainɪgəs εɐˈleːdɪgn
To można załatwić.
Das wird sich einrichten lassen.
das vɪrt zɪç ˈainrɪçtn ˈlasn
Załatwię to po swojemu.
Ich mache es so, wie ich will., Ich mach mein eigenes Ding.
ɪç ˈmaxə εs zoːˌ viː ɪç vɪlˌ ɪç max main ˈaigənəs dɪŋ
Kto załatwi bilety?
Wer besorgt die Eintrittskarten?
veːɐ bəˈzɔrkt diː ˈaintrɪtskartn?