nigdzie

nirgends, nirgendwo

Nie można tego nigdzie znaleźć.
Es ist nirgendwo zu finden.
εs ɪst ˈnɪrgntvoː tsuː ˈfɪndn
Nigdzie jej nie widziałem.
Ich habe sie nirgendwo gesehen.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈnɪrgntvoː gəˈzeːən
Nigdzie nie było żadnego policjanta.
Nirgendwo war ein Polizist zu sehen.
ˈnɪrgntvoː vaːɐ ain poliˈtsɪst tsuː ˈzeːən
Nigdzie nie pójdziesz.
Du wirst nirgendwohin gehen.
duː vɪrst ˈnɪrgntvohɪn ˈgeːən
nigdzie indziej
nirgendwo anders
ˈnɪrgntvoː ˈandɐs
(nigdzie) nikogo nie ma
keiner ist da
ˈkainɐ ɪst daː