ważny

wichtig, bedeutend

Czy to ważne?
Macht es etwas aus?, Wen juckt's?
maxt εs ˈεtvas aus?ˌ veːn jʊkts?
To nie jest (aż tak) ważne.
Das ist nicht so wichtig.
das ɪst nɪçt zoː ˈvɪçtɪç
z ważnych powodów
aus ernsthaften Gründen
aus ˈεɐnsthaftn ˈgrʏndn
To dla nich bardzo ważne.
Das ist ihnen sehr wichtig.
das ɪst ˈiːnən zeːɐ ˈvɪçtɪç
Wygląda na to, że to ważne.
Es scheint wichtig zu sein.
εs ʃaint ˈvɪçtɪç tsuː zain
Najważniejsze, że wszystko z nim w porządku.
Hauptsache, er ist in Ordnung.
ˈhauptzaxəˌ eːɐ ɪst ɪn ˈɔrdnʊŋ
Wiza jest ważna jeden rok.
Das Visum ist ein Jahr lang gültig.
das ˈviːzʊm ɪst ain jaːɐ laŋ ˈgʏltɪç
Ten bilet jest już nieważny.
Diese Fahrkarte ist nicht mehr gültig.
ˈdiːzə ˈfaːɐkartə ɪst nɪçt meːɐ ˈgʏltɪç
To ważna persona.
Er ist eine wichtige Persönlichkeit.
eːɐ ɪst ˈainə ˈvɪçtɪgə pεrˈzøːnlɪçkait
To jest znacznie ważniejsze niż...
Das ist viel wichtiger als...
das ɪst fiːl ˈvɪçtɪgɐ als
Najważniejsze to...
Die Hauptsache ist...
diː ˈhauptzaxə ɪst
To jest ważniejsze od...
Das hat Vorrang vor...
das hat ˈfoːɐraŋ foːɐ
według ważności
nach der Wichtigkeit
naːx deːɐ ˈvɪçtɪçkait
najważniejsze, że...
Hauptsache, dass...
ˈhauptzaxəˌ das