specjalnie

speziell, extra, (umyślnie) absichtlich

Nie był jakoś specjalnie szczęśliwy, że mnie widzi.
Er war nicht besonders glücklich, dass er mich sieht.
eːɐ vaːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs ˈglʏklɪçˌ das eːɐ mɪç ziːt
Nie byli tym jakoś specjalnie zachwyceni.
Sie waren davon nicht besonders begeistert.
ziː ˈvaːrən daˈfɔn nɪçt bəˈzɔndɐs bəˈgaistɐt
Przyszli specjalnie dla ciebie.
Sie sind nur deinetwegen gekommen.
ziː zɪnt nuːɐ ˈdainətveːgn gəˈkɔmən
Nie zrobił tego specjalnie.
Er hat es nicht absichtlich gemacht.
eːɐ hat εs nɪçt ˈapzɪçtlɪç gəˈmaxt