interesować się

czymś sich interessieren für etw.

Interesuje się wieloma rzeczami.
Er interessiert sich für viele Sachen.
eːɐ ɪntərεˈsiːɐt zɪç fyːɐ ˈfiːlə ˈzaxn
Czym się pan(i) interesuje?
Wofür interessieren Sie sich?
voˈfyːpaj ɪntərεˈsiːrən ziː zɪç?
Bardzo się interesuje...
Er interessiert sich sehr für...
eːɐ ɪntərεˈsiːɐt zɪç zeːɐ fyːɐ