zaleta

Vorteil m

Znam swoje wady i zalety.
Ich kenne meine Vorteile und Schwächen.
ɪç ˈkεnə ˈmainə ˈfoːɐtailə ʊnt ˈʃvεçn
Jego największą zaletą jest pilność.
Sein größter Vorteil ist der Fleiß.
zain ˈgrøːstɐ ˈfoːɐtail ɪst deːɐ flais
Jakie są zalety tego rozwiązania?
Was sind die Vorteile dieser Lösung?
vas zɪnt diː ˈfoːɐtailə ˈdiːzɐ ˈløːzʊŋ?
Zaletą jest to, że...
Der Vorteil ist, dass...
deːɐ ˈfoːɐtail ɪstˌ das