zdawać się

scheinen, vorkommen, (zaufać) na kogoś/coś überlassen j-m/etw.

Zdaje się, że będzie padać.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Zdajcie się na mnie.
Überlasst es mir.
yːbɐˈlast εs miːɐ