okres

Periode f, Zeit f

Przetrwaliśmy trudny okres.
Wir haben eine schwere Zeit durchgemacht.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə ˈʃveːrə tsait ˈdʊrçgəmaxt
Zarabiamy najwięcej w okresie świątecznym.
Den größten Umsatz machen wir zu Weihnachten.
deːn ˈgrøːstn ˈʊmzats ˈmaxn viːɐ tsuː ˈvainaxtn
Okres mi się spóźnia.
Meine Periode ist ausgeblieben.
ˈmainə peˈrioːdə ɪst ˈausgəbliːbn
okres próbny (dla więźnia)
Bewährungszeit f, Bewährungsfrist f
bəˈvεːrʊŋstsaitˌ bəˈvεːrʊŋsfrɪst
okres próbny (w pracy)
Probezeit f
ˈproːbətsait
okres dojrzewania
Adoleszenz f
adolεsˈtsεnts