życie

Leben n

To kwestia życia i śmierci.
Es geht hier um Kopf und Kragen.
εs geːt hiːɐ ʊm kɔpf ʊnt ˈkraːgn
Tu chodzi o jego życie.
Es geht um sein Leben.
εs geːt ʊm zain ˈleːbn
Miała ciężkie życie.
Sie hat ein schweres Leben gehabt.
ziː hat ain ˈʃveːrəs ˈleːbn gəˈhaːpt
Masz jeszcze całe życie przed sobą.
Du hast (noch) dein ganzes Leben vor dir.
duː hast (nɔx) dain ˈgantsəs ˈleːbn foːɐ diːɐ
To się zdarza raz w życiu.
So etwas kann man nur einmal im Leben erleben.
zoː ˈεtvas kan man nuːɐ ˈainmaːl ɪm ˈleːbn εɐˈleːbn
Uratował mi życie.
Er hat mir das Leben gerettet.
eːɐ hat miːɐ das ˈleːbn gəˈrεtət
Odebrała sobie życie.
Sie hat sich das Leben genommen.
ziː hat zɪç das ˈleːbn gəˈnɔmən
Spędziłem tam parę ładnych lat życia.
Ich verbrachte dort viele Jahre meines Lebens.
ɪç fεɐˈbraxtə dɔrt ˈfiːlə ˈjaːrə ˈmainəs ˈleːbns
Całe życie przeleciało mi przed oczami.
Mein ganzes Leben spielte sich vor meinen Augen ab.
main ˈgantsəs ˈleːbn ˈʃpiːltə zɪç foːɐ ˈmainən ˈaugn ap
Korzystaj z życia na całego.
Genieße das Leben in vollen Zügen.
gəˈniːsə das ˈleːbn ɪn ˈfɔlən ˈtsyːgn
Zrujnowała sobie życie.
Sie hat sich das Leben ruiniert.
ziː hat zɪç das ˈleːbn ruiˈniːɐt
Prowadzi podwójne życie.
Er führt ein Doppelleben.
eːɐ fyːɐt ain ˈdɔplleːbn
Przypłacili to życiem.
Sie haben es mit dem Leben bezahlen müssen.
ziː ˈhaːbn εs mɪt deːm ˈleːbn bəˈtsaːlən ˈmʏsn
Jest jakiś bez życia.
Er ist mehr tot als lebendig.
eːɐ ɪst meːɐ toːt als leˈbεndɪç
Więcej życia!
Mach ein bisschen flott!
max ain ˈbɪsçən flɔt!
Takie jest życie!
So ist das Leben!
zoː ɪst das ˈleːbn!
Nigdy w życiu nie widziałem...
Nie im Leben habe ich... gesehen.
niː ɪm ˈleːbn ˈhaːbə ɪç... gəˈzeːən
po raz pierwszy w życiu
zum allerersten Mal
tsʊm ˈalɐ|eːrɐstn maːl
u schyłku życia
im Lebensabend, im vorgerückten Alter
ɪm ˈleːbns|aːbntˌ ɪm ˈfoːɐgərʏktn ˈaltɐ