przez

durch, (z powodu) wegen

Proszę przejść przez ulicę.
Überqueren Sie die Straße.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈʃtraːsə
Przeskoczył przez płot.
Er ist über den Zaun gesprungen.
eːɐ ɪst ˈyːbɐ deːn tsaun gəˈʃprʊŋən
Znalazłem to przez Internet.
Ich habe es im/übers Internet gefunden.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm/ˈyːbɐs ˈɪntɐnεt gəˈfʊndn
Przez zawór ulatnia się gaz.
Das Gas entweicht durch das Ventil.
das gaːs εntˈvaiçt dʊrç das vεnˈtiːl
Wszedłem tam przez okno.
Ich bin durch ein Fenster hineingeklettert.
ɪç bɪn dʊrç ain ˈfεnstɐ hɪˈnaingəklεtɐt
Zasłabła przez ten upał.
Wegen der Hitze ist sie zusammengebrochen.
ˈveːgn deːɐ ˈhɪtsə ɪst ziː tsuˈzaməngəbrɔxn
Mówisz przez sen.
Du sprichst im Schlaf.
duː ʃprɪçst ɪm ʃlaːf
Rozmawia przez telefon.
Er telefoniert.
eːɐ teləfoˈniːɐt
Co przez to rozumiesz?
Was meinst du damit?
vas mainst duː daˈmɪt?
Spotkałam ją przez przypadek.
Ich habe sie zufällig getroffen.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈtsuːfεlɪç gəˈtrɔfn
Wszystko przez ciebie.
Das alles deinetwegen.
das ˈaləs ˈdainətveːgn
Przez cały wieczór czytał książkę.
Er las das Buch den ganzen Abend lang.
eːɐ laːs das buːx deːn ˈgantsn ˈaːbnt laŋ
przez Internet
per/im Internet
pεr/ɪm ˈɪntɐnεt
przez cały rok
das ganze Jahr (lang)
das ˈgantsə jaːɐ (laŋ)