ciało

Körper m, Leib m

Boli mnie całe ciało.
Mein ganzer Körper schmerzt.
main ˈgantsɐ ˈkœrpɐ ʃmεrtst
górna/dolna część ciała
Oberkörper m/Unterkörper m
ˈoːbɐkœrpɐ /ˈʊntɐkœrpɐ
... duszą i ciałem (oddany itp.)
... mit Leib und Seele
... mɪt laip ʊnt ˈzeːlə