mój, moja, moje

mein, meine, mein

To mój dobry przyjaciel.
Er ist mein guter Freund.
eːɐ ɪst main ˈguːtɐ frɔynt
Te książki są moje.
Das sind meine Bücher., Diese Bücher gehören mir.
das zɪnt ˈmainə ˈbyːçɐˌ ˈdiːzə ˈbyːçɐ gəˈhøːrən miːɐ
To moja sprawa.
Das ist meine Sache.
das ɪst ˈmainə ˈzaxə
To nie jest w moim guście.
Das ist nicht meine Kragenweite.
das ɪst nɪçt ˈmainə ˈkraːgnvaitə
Cała przyjemność po mojej stronie.
(Das Vergnügen ist) Ganz meinerseits.
(das fεɐˈgnyːgn ɪst) gants ˈmainɐzaits
Mój Boże!
Mein Gott!, Du lieber Gott!
main gɔt!ˌ duː ˈliːbɐ gɔt!
Z mojego punktu widzenia...
Meiner Ansicht nach..., Aus meiner Sicht...
ˈmainɐ ˈanzɪçt naːxˌ ˈaus ˈmainɐ zɪçt
Ku mojemu zdziwieniu...
Zu meiner Überraschung...
tsuː ˈmainɐ yːbɐˈraʃʊŋ
Mój drogi...
Mein lieber...
main ˈliːbɐ...