przyznać

zugeben, gestehen, bekennen

Przyznaję, że popełniłem błąd.
Ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe.
ɪç ˈgeːbə tsuːˌ das ɪç ˈainən ˈfeːlɐ gəˈmaxt ˈhaːbə
Przyznaję, że jest dobry.
Ich gebe zu, dass er gut ist.
ɪç ˈgeːbə tsuːˌ das eːɐ guːt ɪst
Trzeba mu to przyznać.
Das muss man ihm lassen.
das mʊs man iːm ˈlasn
Przyznała mi rację.
Sie hat zugegeben, dass ich Recht habe.
ziː hat ˈtsuːgəgeːbnˌ das ɪç rεçt ˈhaːbə
Otwarcie przyznaje, że jest komunistą.
Er bekennt sich offen dazu, dass er Kommunist ist.
eːɐ bəˈkεnt zɪç ˈɔfn daˈtsuːˌ das eːɐ kɔmuˈnɪst ɪst
Muszę przyznać, że...
Ich muss zugeben, dass...
ɪç mʊs ˈtsuːgeːbnˌ das
Jak sama przyznała...
Wie sie selbst zugegeben hat...
viː ziː zεlpst ˈtsuːgəgeːbn hat