miło

nett, angenehm

To miło z pana strony.
Das ist sehr nett von Ihnen.
das ɪst zeːɐ nεt fɔn ˈiːnən
Byłem mile zaskoczony.
Ich war angenehm überrascht.
ɪç vaːɐ ˈangəneːm yːbɐˈraʃt
Dali jej odczuć, że nie jest mile widziana.
Sie ließen sie spüren, dass sie nicht willkommen ist.
ziː ˈliːsn ziː ˈʃpyːrənˌ das ziː nɪçt vɪlˈkɔmən ɪst
Każdy pomysł jest mile widziany.
Jeder Vorschlag wird begrüßt.
ˈjeːdɐ ˈfoːɐʃlaːk vɪrt bəˈgryːst
Miło było was zobaczyć.
Es war schön, euch wieder zu sehen.
εs vaːɐ ʃøːnˌ ɔyç ˈviːdɐ tsuː ˈzeːən
Bardzo mi miło.
Freut mich.
frɔyt mɪç
Zajadał aż miło.
Er aß mit gutem Appetit.
eːɐ aːs mɪt ˈguːtəm apeˈtiːt
Będzie mi/Byłoby mi miło...
Es wird mir ein Vergnügen sein/Es wäre mir ein Vergnügen...
εs vɪrt miːɐ ain fεɐˈgnyːgn zain/εs ˈvεːrə miːɐ ain fεɐˈgnyːgn