szeroki

breit, weit

Miał szerokie ramiona.
Er hatte breite Schultern.
eːɐ ˈhatə ˈbraitə ˈʃʊltɐn
Jaką to ma szerokość?
Wie breit ist es?
viː brait ɪst εs?
Szerokiej drogi!
Gute Reise/Fahrt!
ˈguːtə ˈraizə/faːɐt!
szeroka publiczność
die breite Öffentlichkeit
diː ˈbraitə ˈœfntlɪçkait
szeroko otwarty
weit offen/geöffnet
vait ˈɔfn/gəˈ|œfnət