pozostać

(ver)bleiben

Pozostaje pięć okrążeń (do końca).
Zum Schluss fehlen noch fünf Runden.
tsʊm ʃlʊs ˈfeːlən nɔx fʏnf ˈrʊndn
Pozostał przy swojej decyzji.
Er blieb bei seiner Entscheidung.
eːɐ bliːp bai ˈzainɐ εntˈʃaidʊŋ
Niech to pozostanie między nami.
Es ist nur zwischen uns.
εs ɪst nuːɐ ˈtsvɪʃn ʊns
Przestępca pozostaje na wolności.
Der Verbrecher bleibt auf freiem Fuß.
deːɐ fεɐˈbrεçɐ blaipt auf ˈfraiəm fuːs
Cóż innego mi pozostaje?
Was bleibt mir übrig?
vas blaipt miːɐ ˈyːbrɪç?
Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Die Frage blieb unbeantwortet.
diː ˈfraːgə bliːp ˈʊnbə|antvɔrtət
Do końca pozostało 10 minut.
Es blieben noch 10 Minuten bis zum Schluss übrig.
εs ˈbliːbn nɔx tseːn miˈnuːtn bɪs tsʊm ʃlʊs ˈyːbrɪç
pozostać w tyle
zurückbleiben
tsuˈrʏkblaibn