powodzenie

Erfolg m

Zawsze miał powodzenie u dziewczyn.
Er hatte immer Erfolg bei den Mädchen.
eːɐ ˈhatə ˈɪmɐ ˈεɐfɔlk bai deːn ˈmεːtçən
Powodzenia!
Viel Glück!
fiːl glʏk!
Cieszy się wielkim powodzeniem.
Er erfreut sich großer Beliebtheit.
eːɐ εɐˈfrɔyt zɪç ˈgroːsɐ bəˈliːpthait
Z powodzeniem możesz wziąć udział w tym konkursie.
Du kannst getrost an dem Wettbewerb teilnehmen.
duː kanst gəˈtroːst an deːm ˈvεtbəvεrp ˈtailneːmən
z powodzeniem/bez powodzenia
mit/ohne Erfolg
mɪt/ˈoːnə ˈεɐfɔlk