oferta

Angebot n

Z radością przyjęli tę ofertę.
Sie haben das Angebot begrüßt.
ziː ˈhaːbn das ˈangəboːt bəˈgryːst
Oferta jest aktualna.
Das Angebot gilt weiter.
das ˈangəboːt gɪlt ˈvaitɐ
Odrzucił/Przyjął naszą ofertę.
Er hat unser Angebot abgelehnt/angenommen.
eːɐ hat ˈʊnzɐ ˈangəboːt ˈapgəleːnt/ˈangənɔmən
Otrzymałam ciekawą ofertę pracy.
Ich habe ein interessantes Stellenangebot bekommen.
ɪç ˈhaːbə ain ɪntərεˈsantəs ˈʃtεlənangəboːt bəˈkɔmən
oferta specjalna
Sonderangebot n
ˈzɔndɐ|angəboːt