prąd

Strom m

Nie ma prądu.
Der Strom ist ausgefallen.
deːɐ ʃtroːm ɪst ˈausgəfalən
To urządzenie zużywa dużo prądu.
Dieses Gerät verbraucht viel Strom.
ˈdiːzəs gəˈrεːt fεɐˈbrauxt fiːl ʃtroːm
włączyć coś do prądu
etw. Akk an das Stromnetz anschließen
an das ˈʃtroːmnεts ˈanʃliːsn