wolny

frei

Czy są jakieś wolne pokoje?
Haben Sie Zimmer frei?
ˈhaːbn ziː ˈtsɪmɐ frai?
Zajmuję się tym w wolnym czasie.
Ich beschäftige mich damit in meiner Freizeit.
ɪç bəˈʃεftɪgə mɪç daˈmɪt ɪn ˈmainɐ ˈfraitsait
Masz teraz wolne?
Hast du jetzt frei?
hast duː jεtst frai?
Wezmę kilka dni wolnego.
Ich nehme (mir) ein paar Tage frei.
ɪç ˈneːmə (miːɐ) ain paːɐ ˈtaːgə frai
Proszę mówić wolniej.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Wykonuję wolny zawód.
Ich bin freiberuflich tätig.
ɪç bɪn ˈfraibəruːflɪç ˈtεːtɪç
Droga wolna. (niebezpieczeństwo minęło)
Die Luft ist rein.
diː lʊft ɪst rain
Dali mi wolną rękę...
Sie haben mir in... freie Hand gelassen/gegeben.
ziː ˈhaːbn miːɐ ɪn... ˈfraiə hant gəˈlasn/gəˈgeːbn