pomóc, pomagać

helfen

Może mi pan(i) pomóc?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Pomóż mi!
Hilf mir.
hɪlf miːɐ
Pozwoli pan(i), że pomogę.
Lassen Sie, ich helfe Ihnen.
ˈlasn ziːˌ ɪç ˈhεlfə ˈiːnən
Pomożesz mi to zrobić?
Hilfst du mir es zu tun?
hɪlfst duː miːɐ εs tsuː tuːn?
Bardzo mi pomógł.
Er hat mir sehr geholfen.
eːɐ hat miːɐ zeːɐ gəˈhɔlfn
To by bardzo pomogło.
Das würde sehr helfen.
das ˈvʏrdə zeːɐ ˈhεlfn
Pomagamy sobie wzajemnie.
Wir helfen uns gegenseitig.
viːɐ ˈhεlfn ʊns ˈgeːgnzaitɪç
To nie pomaga.
Es hilft nichts.
εs hɪlft nɪçts
Płacz nic tu nie pomoże.
Weinen hilft nicht.
ˈvainən hɪlft nɪçt
Rodzice pomagają mi finansowo.
Meine Eltern unterstützen mich finanziell.
ˈmainə ˈεltɐn ʊntɐˈʃtʏtsn mɪç finanˈtsiεl