zdecydowanie

eindeutig, entschieden

Zdecydowanie szybciej byłoby jechać pociągiem.
Es wäre weit schneller mit dem Zug.
εs ˈvεːrə vait ˈʃnεlɐ mɪt deːm tsuːk
Był zdecydowanie najlepszy.
Er war eindeutig der Beste.
eːɐ vaːɐ ˈaindɔytɪç deːɐ ˈbεstə