wysiadać

aussteigen, (psuć się) kaputt werden, verrückt spielen

Wysiadamy!
Aussteigen!
ˈausʃtaign!
Telewizor wysiada.
Der Fernseher spielt verrückt.
deːɐ ˈfεrnzeːɐ ʃpiːlt fεɐˈrʏkt
Wysiada mi gardło.
Meine Stimme versagt.
ˈmainə ˈʃtɪmə fεɐˈzaːkt
Zaczyna wysiadać psychicznie.
Er beginnt, verrückt zu werden.
eːɐ bəˈgɪntˌ fεɐˈrʏkt tsuː ˈveːɐdn
Komputer mi wysiada.
Mein Computer gibt langsam seinen Geist auf.
main kɔmˈpjuːtɐ gipt ˈlaŋzaːm ˈzainən gaist auf