znajomość

Bekanntschaft f, (kontakty) Kontakte m pl, Konnexionen f pl

Ma znajomości.
Er hat gute Beziehungen.
eːɐ hat ˈguːtə bəˈtsiːʊŋən
zawrzeć z kimś znajomość
Bekanntschaft mit j-m schließen
bəˈkantʃaft ˈʃliːsn
zerwać z kimś znajomość
die Bekanntschaft mit j-m beenden
diː bəˈkantʃaft bəˈ|εndn
znajomość języka obcego
die Kenntnis einer Fremdsprache
diː ˈkεntnɪs ˈainɐ ˈfrεmtʃpraːxə
niedostateczna znajomość przepisów
mangelhafte Vorschriftenkenntnis
ˈmaŋlhaftə ˈfoːɐʃrɪftnkεntnɪs