denerwować

ärgern, nerven

Nie denerwuj mnie!
Hör auf mich zu nerven!
høːɐ auf mɪç tsuː ˈnεrfn!
Nie denerwuj się.
Reg dich nicht auf.
reːk dɪç nɪçt auf
Najbardziej denerwuje mnie w nim to, że...
Am meisten nervt mich an ihm, dass...
am ˈmaistn nεrft mɪç an iːmˌ das