przyzwyczajenie

Gewohnheit f

To kwestia przyzwyczajenia.
Es ist nur Gewohnheitssache.
εs ɪst nuːɐ gəˈvoːnhaitszaxə
Robię to tylko z przyzwyczajenia.
Ich mache es nur aus Gewohnheit.
ɪç ˈmaxə εs nuːɐ aus gəˈvoːnhait
siła przyzwyczajenia
die Macht der Gewohnheit
diː maxt deːɐ gəˈvoːnhait